• Caption 1

  • Caption 2

  • Caption 3

Giới thiệu

Căn cứ Quyết định số: 3624/QĐ-UB ngày 18/08/2010 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-Công ty con ;

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-TCT-HĐTV ngày 26/11/2010 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng Công ty tại Tờ trình số : 745/TTr-TCT ngày 18/11/2010 của Tổng Giám Đốc . 

Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch
 là chi nhánh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch hiện nay cho phù hợp với đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng Công ty.

Ngành, nghề kinh doanh của Xí nghiệp bao gồm : 
Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước. Mua bán nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất. Mua bán vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước. Thiết kế (thiết kế kỹ thuật công trình cấp, thoát nước), tư vấn giám sát. Lập dự án, thẩm định thiết kế và thi công xây dựng công trình cấp nước. Tái lập mặt đường đối với công trình chuyên ngành cấp nước.
 

Xem tiếp...

Tin tức - Sự kiện

Tổng công ty cấp nước sài gòn đón nhận huân chương lao động hạng 3

Ngày 19/01, Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn (Sawaco) tổng kết công tác cấp nước 2012 và đón nhận Huân chương lao động hạng 3.  Từ năm 2007 cho đến năm 2012, Sawaco tập trung đầu tư nguồn nước, cải tạo, xây mới mạng lưới cấp nước, nâng cao chất lượng nước, giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát nước từ nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước nên đến đầu năm 2013 có 1,5 triệu m3 nước cung cấp cho TP.HCM mỗi ngày, có 87% hộ dân sử dụng nước máy, chất lượng nước được cải thiện và từ 42% thất thoát nước năm 2007 giảm còn 36% trong năm 2012, đặc biệt là chất lượng phục vụ khách hàng bước đầu có sự chuyển biến làm hài lòng nhiều đối tượng.

Xem tiếp...