Hotline: (028) 38397 161
  • Tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy

  • Hội nghị 6 tháng đầu năm 2017

  • Kế hoạch truyền thông và chống thất thoát nước

Tin tức - Sự kiện

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH VÀ “CHƯƠNG TRÌNH GHÉP ĐÔI GIỮA SAWACO VÀ SEQWATER” ĐỢT 2 .

Ngày 11/09/2017 , tại Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, Ban giám đốc Xí nghiệp cùng một số lãnh đạo Ban, đội đã có buổi làm việc với đại diện Công ty cấp nước Seqwater (Úc) theo kế hoạch số 4686/KH-TCT-TCNS ngày 31/08/2017 của Tổng Công ty về việc tổ chức “Chương trình ghép đôi giữa Sawaco và Seqwater” đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/09-15/09/2017).

Xem tiếp...