Hotline: (028) 38397 161

Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

1.     Giám đốc: Ông Trần Ngọc Hòa

2.     Phó Giám đốc: 

-         Ông Đào Văn Hiệp.

-         Ông Lê Thanh Cẩn.

-    Ông Nguyễn Hồng Phương 

3.     Trưởng ban Tổ chức - Hành chính: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

4.     Trưởng Ban Tài vụ: Bà Lê Thị Ánh Tuyết.

5.     Trưởng ban Kỹ thuật: Ông Nguyễn Lê Đức Đạt.

6.     Phụ trách Đội Quản lý Đồng hồ Tổng: Ông Nguyễn Quốc Thắng.

7.     Đội trưởng Đội Thi công tu bổ: Ông Nguyễn Đức Duy. 

8.  Trưởng Trung tâm DCC: Ông Đoàn Trần Thái Hưng.

<< Quay lại

Tin khác