Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT, THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019


Mục tiêu duy trì có kiểm soát tỉ lệ thất thoát nước trên hệ thống và mạng truyền dẫn thuộc quản lý của XNTDNS ≤2,33%

 

Nội dung thực hiện bao gồm 10 nhóm giải pháp theo kế hoạch số 627/KH-TDNS-KT ngày 12/04/2019

<< Quay lại

Tin khác