Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


KẾ HOẠCH GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC MẠNG TRUYỀN DẪN NĂM 2018


Căn cứ vào các kết quả đạt được trong báo cáo Giảm thất thoát nước năm 2017, Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch đã xây dựng kế hoạch Giảm thất thoát nước năm 2018.

 

Nhằm mục tiêu duy trì có kiểm soát tỉ lệ giảm thất nước trên hệ thống ≤ 4%, trên mạng truyền dẫn thuộc quản lý của Xí nghiệp ≤ 3%.Nội dung thực hiện bao gồm các nhóm giải pháp sau:

 - Chăm sóc hệ thống đo lưu lượng và áp lực bảo đảm độ tin cậy, ổn định: giám sát thủy lực đu và cuối ngày; kiểm tra đồng hồ tổng, datalogger,... đo lưu lượng bất thường, sửa chữa thay thế theo quy định; kiểm định đồng hồ tổng năm 2018.

 - Theo dõi vận hành hệ thống mạng lưới truyền dẫn: điều áp hoặc chuyển nguồn; theo dõi bất thường trên mạng; tuần tra hành lang tuyến ống.

 - Tổ chức phối hợp sửa bể: giám sát tuần tra phát hiện điểm bể; tổ thực hiện theo phương án CNAT; phối hợp cô lập tuyến ống; chuyển bị vật tư phương tiện sửa chữa; thông báo vị trí bể, khu vực mất nước, điều áp, chuyển nguồn,... khi thời gian sửa bể kéo dài; tính lượng nước thất thoát do đơn vị ngoài gây ra.

 - Thực hiện công tác súc xả: quy trình phối hợp và phương án súc xả; kế hoạch súc xả định kì; súc xả theo đề xuất của các của các Công ty CP và thống kê báo cáo lượng nước súc xả.

 - Các hoạt động dò tìm rò rỉ: kế hoạch dò tìm các tuyến ống truyền dẫn bằng các thiết bị hiện có của Xí nghiệp; phối hợp đơn vị ngoài dò bể các tuyến băng sông.

 - Công tác phối hợp truyền thông: chủ động cung cấp họa đồ hoàn công cho các đơn vị thi công hạ tầng cập nhật; phối hợp kịp thời với phòng Giảm GTTN Tổng công ty trong quá trình xử lí kiến nghị của các công ty CP

 - Công tác quản lý: xây dựng kế hoạch giảm thất thoát nước 2018; theo dõi báo cáo định kì; phân tích nguyên nhân, biện pháp xử lý định kỳ; báo cáo tháng, quý, sáu tháng, năm.

 - Các hoạt động khác: huấn luyện vận hành dò tìm rò rỉ; đề xuất các đơn vị ngoài dò tìm rò rỉ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ,...

 - Cải tạo ống mục: sửa chữa ống cấp 2 đường CMT8 ( Bùi Thị Xuân - Ngã sáu Phù Đổng, Q.1); sửa chữa ống cấp 2 đường CMT8 ( Bùi Thị Xuân - Ngã sáu Phù Đổng, Q.1), sửa chữa ống cấp 2 đường CMT8 ( Bùi Thị Xuân - Điện Biên Phủ, Q.3); cải tạo ống mục, thay thế hầm van và van chặn tuyến D600 băng sông Sài Gòn từ quận 2 sang quận 7.


(File đính kèm: 628.KH-TDNS-KT.PDF)

<< Quay lại

Tin khác