Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Đồng hồ tổng

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 712/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC TRUNG AN

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC TRUNG AN

Căn cứ thư mời 630/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Xem tiếp...
THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH, ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH, ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 574/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC TÂN HÒA,GIA ĐỊNH, NHÀ BÈ, THỦ ĐỨC,TRUNG AN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC TÂN HÒA,GIA ĐỊNH, NHÀ BÈ, THỦ ĐỨC,TRUNG AN

Căn cứ thư mời 568/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN,TÂN HÒA,THỦ ĐỨC,TRUNG AN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN,TÂN HÒA,THỦ ĐỨC,TRUNG AN

Căn cứ thư mời 567/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 563/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐH HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

THAY ĐH HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐH HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời 528/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...


THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH

Căn cứ thư mời 514/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ SẢN LƯỢNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ SẢN LƯỢNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 513/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

BƠM NƯỚC KIỂM TRA ĐHT

BƠM NƯỚC KIỂM TRA ĐHT

Căn cứ thông báo 1321/TB-TDNS-ĐHT, ngày 12/8/19

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ  KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 487/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 06 tháng 8năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ THEO KẾ HOẠCH KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH

THAY ĐỒNG HỒ THEO KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời số  474 /TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01  tháng 8  năm 2019

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC TÂN HÒA

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC TÂN HÒA

Căn cứ thư mời 471/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC,CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC,CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời số 466/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC NHÀ BÈ

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời 465/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH GẶP SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY ĐH GẶP SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 455/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...