Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


THAY THẾ ĐHT KHU VỰC THỦ ĐỨC


CĂN CỨ THÔNG BÁO 921/TB-TDNS-QLĐHT ngày 17 tháng 05 năm 2022Đội Quản lý Đồng hồ tổng sẽ thay đồng hồ bị sự cố , địa điểm và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

 

Thời gian thực hiện lúc 21g00 đến đến khi hoàn tất công tác

Đề nghị Công ty CPCN hỗ trợ đóng nước và thông báo để nhân dân dự trữ nước trong thời gian thi công .

 

921/TB-TDNS-QLĐHT

 STT

Vị trí

Hiệu

Cỡ

Ngày thực hiện

Ghi chú

1

BO1029

XA LỘ HÀ NỘI (ĐỐI DIỆN NMN BOO)

SIE

600

21/05/2022à22/05/2022

 

<< Quay lại

Tin khác