Hotline: (028) 38397 161

Thư viện ảnh


ĐỂ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19