Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Hội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2023


Ngày 16/5/2023, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Phương Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty tham dự và sự hiện diện của 65 đại biểu đại diện 120 CBCNV Xí nghiệp.

Tại Hội nghị, Đ/c Lê Thanh Cẩn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Đ/c Nguyễn Hồng Phương – UV.BTV Đảng uỷ - Phó Giám đốc Xí nghiệp báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2022 phương hướng sử dụng quỹ phúc lợi năm 2023 và tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2022.

 

Đ/c Lê Thanh Cẩn và Đ/c Nguyễn Hồng Phương thông qua báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp thay mặt tập thể Ban Giám đốc Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch giải đáp ý kiến, kiến nghị của tập thể người lao động liên quan đến hoạt động của Xí nghiệp tại Hội nghị.


Đ/c Trần Ngọc Hòa- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp giải đáp ý kiến, kiến nghị của NLĐ

 Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Vũ Phương Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của tập thể người lao động liên quan đến chính sách của Tổng Công tyvà phát biểu chỉ đạo; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 về sản xuất kinh doanh và hoạt động đoàn thể, cũng như công tác chăm lo cho người lao động tại Xí nghiệp được quan tâm thực hiện tốt.

 

 

Đ/c Vũ Phương Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty  giải đáp kiến nghị và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp thay mặt tập thể Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty dành cho đơn vị trong thời gian qua.

 

Đ/c Trần Ngọc Hòa- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo


Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch thay mặt cho đoàn Chủ tịch Phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp năm 2023.


Đ/c Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn CS Xí nghiệp phát động thi đua

 

Ban Giám đốc Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh đại diện tập thể Ban, Đội, Trung tâm ký kết giao ước thi đua năm 2023:    

 

 

 

 

Ảnh, bài: Tấn Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<< Quay lại

Tin khác