Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


THỰC HIỆN NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN


Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2110/UBND-VX ngày 24 tháng 6 năm 2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn theo công văn số 3385/TCT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2022 về thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại cơ quan, đơn vị. 

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2022, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần diễn ra trong không khí nghiêm trang. Sau phần lễ chào cờ, Lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã được nghe câu chuyện ngắn về Bác Hồ nhằm phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến toàn thề CBCNV về việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                             Bài: Nguyệt Nguyễn

<< Quay lại

Tin khác