Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


     Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2018”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đồng chí Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch và sự hiện diện của các đồng chí đảng viên Xí nghiệp.

    

     Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Xí nghiệp đã trình bày báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng với các nội dung: lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng… Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng với Ban Giám đốc Xí Nghiệp đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, Đội thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn thể… Đồng thời, báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia nhằm làm rõ hơn các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018.


Đ/c Nguyễn Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Xí nghiệp báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2018.           

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị 

Đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Xí nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018, động viên tập thể CBCNV Xí nghiệp tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Xí nghiệp trong năm 2018.


Đ/c Trần Văn Khuyên - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp ghi nhận kết quả đạt được và sự nỗ lực của các đảng viên, các Chi bộ và cấp ủy, đồng thời động viên toàn thể Đảng bộ Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phần đấu có nhiều sáng kiến, khắc phục khó khăn và hoàn thành kế hoạch năm 2018./.        

Đ/c Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

                                                            Ảnh, bài: Nguyệt Nguyễn 

 


<< Quay lại

Tin khác