Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM NĂM 2021 CHỦ ĐỀ: “TUỔI TRẺ XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH XUNG KÍCH VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID19- NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG”


Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TDNS-ĐTN, ngày 14/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm năm 2021 với chủ đề: “Tuổi trẻ Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xung kích với công tác phòng, chống đại dịch Covid19- Nhân thức và hành động”. Tham dự sinh hoạt chủ điểm có sự hiện diện của Ông Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp; Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; Trưởng, phó các Ban, Đội, Trung tâm và cùng các bạn đoàn viên thanh niên.

Ngày 30/10/2021, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Xí nghiệp đã tổ chức sinh hoạt trực tuyến và trực tiếp chủ điểm năm 2021 với chủ đề: “Tuổi trẻ Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xung kích với công tác phòng, chống đại dịch Covid19- Nhân thức và hành động”. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo công tác tuyên truyền, vận động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn viên thanh niên Xí nghiệp đã tập trung quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đến từng đoàn viên thanh niên. Với phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền”.

Tại buổi sinh hoạt chủ đề, các đoàn viên thanh niên đã chia sẻ các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-19 sôi nổi, đóng góp ý kiến thiết thực, phù hợp tình hình thực tế.

Buổi sinh hoạt đã mang lại hiệu quả cao, góp phần vun đắp thêm nhận thức, tư tưởng cho các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

Một số hình ảnh Buổi sinh hoạt chủ điểm:

                                                                                                           Ảnh, bài: Nguyệt Nguyễn

<< Quay lại

Tin khác