Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức, Bến Thành, Gia Định, Phú Hoà Tân, Tân Hoà, Chợ Lớn, Nhà Bè và XNCNSH Nông Thôn


Căn cứ Tờ trình số 580/TTr-KTCN ngày 06/12/2021 về việc Ngưng nước Nhà máy nước Thủ Đức để thực hiện công tác  Sửa chữa sự cố xì bể tuyến ống cấp nước D1200mm dang trước số nhà 72-74 Nguyễn Thái Bình, Quận 1 kết hợp thay van cửa phai (84x84)" flume nước ra bể chứa nước sạch Nhà máy nước Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch xin thông báo thời gian nhưng nước để thực hiện công tác nêu trên như sau

Tử 21 giờ ngày 11/12/2021 đến 05 giờ ngày  12/12/2021.

 Các khu vực sẽ bị ảnh hưởng khi nhà máy nước Thủ Đức ngưng nước, bao gồm:

* Khu vực Công ty CPCN Thủ Đức (mất nước):

- Toàn bộ Quận 2 cũ

- Quận Thủ Đức (cũ): Phường Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ;

- Quận 9 (cũ): Phường Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

* Khu vực Công ty CPCN Bến Thành (mất nước):

- Toàn bộ Quận 1.

- Toàn bộ Quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14).

* Khu vực Công ty CPCN Gia Định (mất nước):

- Quận 3: Phường 12, 13, 14

- Quận Bình Thạnh: Phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25

- Toàn bộ Quận Phú Nhuận

* Khu vực Công ty CPCN Phú Hòa Tân (mất nước):

- Toàn bộ Quận 10.

- Quận 11: Phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

* Khu vực Công ty CPCN Tân Hòa:

- Quận Tân Bình: Phường 2 (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) (nước yếu), Phường 1, 3, 4, 5, 12 (mất nước).

* Khu vực Công ty CPCN Chợ Lớn (mất nước):

- Toàn bộ Quận 5.

- Quận 6: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

- Quận 8: Phường 9, 10, 11, 12, 13.

* Khu vực Công ty CPCN Nhà Bè:

- Quận 4 (mất nước): Phường 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.

* Khu vực Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn:

- Huyện Bình Chánh (nước yếu): Xã Bình Hưng, Phong Phú

Xí Nghiệp kính thông báo.

<< Quay lại

Tin khác