Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc ngưng nước để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức


Để tiến hành việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tạm ngưng cung cấp nước của Nhà máy nước Thủ Đức trong 04 giờ: Từ 00 giờ 00 ngày 22/6/2017 đến 04 giờ 00 ngày 22/6/2017

Để tiến hành việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tạm ngưng cung cấp nước của Nhà máy nước Thủ Đức trong 04 giờ: Từ 00 giờ 00 ngày 22/6/2017 đến 04 giờ 00 ngày 22/6/2017 (Thứ 5)

Theo sawaco.com.vn

<< Quay lại

Tin khác