Hotline: (028) 38397 161

Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

1.     Giám đốc: Ông Trần Đỗ Bảo Quế

2.     Phó Giám đốc: 

-         Ông Nguyễn Thanh Phương.

-         Ông Trần Thái Nguyên.

-         Ông Đào Văn Hiệp.

3.     Trưởng (Phụ trách) Ban Tổ chức - Hành chính: Bà Lê Ngọc Phương Trang.

4.     Trưởng Ban Tài vụ: Bà Lê Thị Ánh Tuyết.

5.     Trưởng ban Kỹ thuật: Ông Lê Thanh Cẩn.

6.     Đội trưởng Đội Quản lý Đồng hồ Tổng: Ông Nguyễn Trọng Đức

7.     Phụ trách Đội Thi công tu bổ: Ông Nguyễn Quốc Thắng

8.  Phụ trách Trung tâm DCC: Ông Đoàn Trần Thái Hưng.

<< Quay lại

Tin khác