Hotline: (028) 38397 161

Tổng quan


I.     THÀNH LẬP:

-       Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch được thành lập theo Quyết định số 360/QĐ-TCT-TCNS ngày 26/10/2006 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2007 trên cơ sở tiếp nhận công tác quản lý toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp 1, cấp 2 từ các Chi nhánh Cấp nước thuộc Tổng Công ty đã được cổ phần hóa.

-       Tháng 01/2011, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch trở thành Chi nhánh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Quyết định số 15/QĐ-TCT-TCNS ngày 04/01/2011 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc thành lập Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch. 

II.     NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh (Đăng ký lần đầu ngày 24/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/04/2016), ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch bao gồm:

1.Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

2.Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

3.Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

4.Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

5.Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

6.Hoàn thiện công trình xây dựng.

 III.     QUY MÔ NGUỒN LỰC (Tính đến Tháng 06/2017):

1.Nhân sự:

Tổng số lao động: 123 người, trong đó có 74 lao động gián tiếp và 49 lao động trực tiếp.

2.Công trình, thiết bị:

-       Đường ống:  254.963m ống cấp 1; 380.320m ống cấp 2.

-       Hầm van: 168 hầm.

-        Đồng hồ tổng: 342 cái.

3. Mặt bằng, Kho, trạm:

-       Trụ sở làm việc: Số 7 đường 3/2, Phường 11, Quận 10.

-       Trạm phân phối 2A Điện Biên Phủ.

-       Kho 19A Điện Biên Phủ

-       Kho 51 Trần Ngọc Diện, Quận 2

-       Tháp cắt áp Tham Lương.

-       Mặt bằng 54 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Gò Vấp.

-       Mặt bằng 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5.

4.Địa bàn quản lý: Thành phố Hồ Chí Minh (trừ huyện Củ Chi).

IV.     CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

                 Được Quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch (Ban hành kèm Quyết định số 198/QĐ-TCT-TCNS ngày 04/07/2011 của Tổng Công ty Sài Gòn - TNHH MTV).

<< Quay lại

Tin khác