Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện

Lịch cúp nước

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Căn cứ thông báo số 168/TB-TDNS-QLDA ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Dự án (XN Truyền Dẫn Nước Sạch) về việc đóng nước phục vụ công tác đấu nối thuộc dự án: Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Trần Văn Mười ( từ Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22), Hóc Môn. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Bình Chánh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Bình Chánh

Nhằm phục vụ cho công tác sửa bể tuyến ống D500 Trần Văn Giàu tại giao lộ Trần Văn Giàu - Kinh A, Xã Lê Minh Xuân ,Huyện Bình Chánh; Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4 ( thay ĐHT D600)

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4 ( thay ĐHT D600)

Để hỗ trợ đóng nước phục vụ cho công tác mở nắp hầm trên tuyến giao thông đường bộ để thay đồng hổ tổng trước số 39 Bến Vân Đồn, quận 4 , Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 12

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 12

Để hỗ trợ đóng nước phục vụ cho công tác xử lý giao cắt tuyến ống cấp nước D500 hiện hữu, cắt tê và gắn van D500 tại giao lộ Tô Ký - Quốc lộ 1A, quận 12, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6

Theo nội dung thư mời số 187/TM-WADECO-TC của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng Cấp nước về việc hỗ trợ khóa nước để phục vụ cho công tác cắt tê, đấu nối đường ống gang D450 tại giao lộ Bình Tiên - Phan Văn Khỏe, quận 6. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 1

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 1

Theo nội dung thư mời số 2719/TM-CNBT-QLDA của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc hỗ trợ khóa nước để đấu nối và bít hủy ống cấp nước hiện hữu tại giao lộ Pasteur và Nguyễn Công Trứ, quận 1. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

 Để phục vụ cho công tác mở nắp hầm gỡ đồng hồ hiện hữu, tạm bích nước hai đầu ống trước số 166 Lý Thái Tổ, quận 3, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Tân

Theo nội dung Thư mời số 1809/TM-CNNT-KHKT của Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn về việc nghiệm thu vật tư trước khi thi công và  phối hợp đóng nước, cắt tê công trình "Đấu nối nguồn nước và lắp đặt đồng hồ tổng cho Trạm cấp nước Bình Trị Đông A", Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4 ( để bít hủy ống bị xì bế)

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4 ( để bít hủy ống bị xì bế)

Nhằm phục vụ cho công tác bít tủy tuyến ống D500 Nguyễn Tất Thành tại giao lộ Nguyễn Trường Tộ - Bến Vân Đồn và giao lộ Xóm Chiếu - Nguyễn Tất Thành, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6.

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6.

Để phục vụ cho công tác khắc phục sự cố xì bể van D300 tại giao lộ Nguyễn Văn Luông - Chợ Lớn, quận 6, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Nhà Bè (đường Phan Văn Bảy)

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Nhà Bè (đường Phan Văn Bảy)

Nhằm phục vụ cho công tác sửa bể tuyến ống cấp nước D600 trên đường Phan Văn Bảy (tại giao lộ Phan Văn Bảy - Cổng Khu B Khu Công nghiệp Hiệp Phước), huyện Nhà Bè, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Quận 11.

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Quận 11.

Theo nội dung Thư mời số 1016 ngày 16/10/2017 của Liên Danh Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Hưng - Nam Bộ về việc hỗ trợ đóng nước đấu nối tại giao lộ đường Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Nhằm phục vụ cho công tác sửa bể tuyến ống cấp nước D500 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

 Theo nội dung Thư mời số 818 của Ban Quản lý Dự án Cấp nước, để hỗ trợ đóng nước phục vụ cho công tác cắt ống bít hủy D400HH và D450HH tại giao lộ Lê Quang Định - Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Nhà Bè

Để phục vụ cho công tác thi công đấu nối nhắm tăng áp lực nước tại giao lộ Nguyễn Văn Tạo - Phan Văn Bảy, huyện Nhà Bè, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 4

Để phục vụ cho công tác sửa bể ống D800 trước số nhà 34-38 Bến Vân Đồn(gần giao lộ Lê Quốc Hưng - Bến Vân Đồn), Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Để hỗ trợ cho công tác đấu nối ống D600 mới lắp đặt vào ống D600 HH trên đường Trần Quốc Toản tại giao lộ Pasteur - Trần Quốc Toản, quận 3, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 6

Nhằm phục vụ cho công tác sửa bể ống cấp nước D800 tại giao lộ Minh Phụng - Lê Quang Sung, quận 6. Xí nghiệp Truyển dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Nhằm phục vụ công tác cắt tê ống D400 tại giao lộ Pasteur - Võ Văn Tần, quận 3. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

Nhằm phục vụ công tác thay thế van bướm D400 trước hầm đồng hồ tổng trước số 548 - 550 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau :

Xem tiếp...