Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện

Lịch cúp nước

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Hôm nay (ngày 10/10/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D800 An Dương Vương tại Rạch Bà Lựu, quận 8. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Hôm nay (ngày 26/9/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D800 An Dương Vương tại Rạch Bà Lựu, quận 8. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Quận Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Quận Thủ Đức

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D600-300 tại Khu Giản Dân. phường Bình An, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Hóc Môn

Hôm nay ( ngày 06/9/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D600 tại giao lộ Nguyễn Thị Dành - Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Thủ Đức

Hôm nay ( ngày 05/9/2018), nhận được tin báo về việc xì bể van D300 trên tuyến ống cấp nước D600 tại Khu Giản Dân, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Bình Chánh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Bình Chánh

 Hôm nay ( ngày 29/8/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D600 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quôc lộ 50, huyện Bình Chánh. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và quận Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và quận Bình Tân

Hôm nay ( ngày 23/8/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D400 An Dương Vương tại Rạch Bà Lựu, quận 8. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Nhà Bè

Hôm nay ( ngày 22/8/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D600 tại trước số 2471 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc nước yếu, gián đoạn cung cấp nước khu vực Huyện Bình Chánh

Thông báo về việc nước yếu, gián đoạn cung cấp nước khu vực Huyện Bình Chánh

Hôm nay ( ngày 13/8/2018), căn cứ Thông báo số 1791/TB-TDNS-TCTB ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Đội Thi Công Tu Bổ - XN. TDNS về việc thực hiện kế hoạch súc xả định kỳ mạng truyền tải cấp 1,2 để đảm bảo chỉ tiêu độ đục, độ màu của outlet ống cấp 2 đạt yêu cầu như chỉ tiêu nước đầu vào. Xì nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian súc xả như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 8 và Bình Tân

Hôm nay (ngày 10/8/2018), nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D800 An Dương Vương, tại Rạch Bà Lựu, quận 8. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Bình Chánh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Huyện Bình Chánh

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D400 tại trước số D7/31 đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực huyện Nhà Bè

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D400-D300 tại trước số 1646 và 1650 Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Tân

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D300 tại Cầu An Lập, quận Bình Tân. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D450 tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Trần Quốc Toản, quận 3. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để bít hủy tuyến ống D450 nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D350 tại giao lộ Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Thủ Đức

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D400 tại giao lộ Nguyễn Văn Bá - Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh

Căn cứ công văn số 605/CV-GĐ-KT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định về việc phản ánh tình trạng nắp hầm bị gập ghềnh. Để phục vụ cho công tác lấp hủy hầm lưới lược tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 3

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D350 tại giao lộ Pasteur - Võ Văn Tần, quận 3. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc  nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ tại một số phường thuộc khu vực quận 6 và quận 8

Thông báo về việc nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ tại một số phường thuộc khu vực quận 6 và quận 8

Căn cứ thông báo số 1233/TB-TCT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc tạm ngưng nước, để xử lý di dời ống nước D800mm tại giao lộ Bình Tiên - Phan Văn Khỏe phục vụ cho dự án công thoát nước chống ngập theo yêu cầu của Khu quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau : 

Xem tiếp...

 Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 7

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận 7

Nhằm phục vụ cho công tác sửa bể tuyến ống cấp nước D800 tại trước số 1444 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...