Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện

Lịch cúp nước

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, XNCN Sinh hoạt Nông Thôn.

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, XNCN Sinh hoạt Nông Thôn.

Căn cứ Công văn số 3984/TDNS-TCTB ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể xả khí D500xD80 gần Cầu Cần Giuộc cách Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị 500m hướng QL1A, Huyện Bình Chánh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Căn cứ công văn số 3869/TDNS-TCTB ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D250 trên Cầu Kênh Ngang số 2 hướng Phường 15,Quận 8, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Nhà Bè, CPCN Chợ Lớn, XNCN Sinh hoạt Nông thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Nhà Bè, CPCN Chợ Lớn, XNCN Sinh hoạt Nông thôn

Căn cứ công văn số 3733/TDNS-TCTB ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác thay Đồng hồ tổng  D600 Cầu Ông Lớn đường Nguyễn Văn Linh,Quận 7, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để thực hiện công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Căn cứ công văn số 2887/TDNS-TCTB ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước đấu nối tuyến ống cấp nước D500 Võ Văn Ngân vào tuyến ống D600 hiện hữu băng XLHN tại giao lộ Lê Văn Chí -  Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Căn cứ Thông báo số 2714/TB-TDNS-TCTB ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước thay bầu xả khí D50 tại Cống Bến Sao đường Nguyễn Thị Thập,Quận 7, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc XN Cấp nước Cần Giờ

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc XN Cấp nước Cần Giờ

Căn cứ Công văn số 2596/TDNS-TCTB ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác đóng, mở nước để đấu nối tuyến ống cấp nước mới lắp đặt HDPE D900 với tuyến ống gang D900 hiện hữu tại Cầu Bà Chiêm đường Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước thuộc khu vực Công ty CPCN Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước thuộc khu vực Công ty CPCN Thủ Đức

Căn cứ công văn số 2476/TDNS-TCTB ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác thay đồng hồ tổng tại Ngã 3 Cát Lái, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Căn cứ Thông báo số 2181/TDNS-TCTB ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D300 tại giao lộ đường Hàn Hải Nguyên và Phú Thọ, phường 2, Quận 11, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Căn cứ Thông báo số 2169/TDNS-TCTB ngày 23 tháng 7 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D600 trước số 278 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã cử cán bộ khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Chợ Lớn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Chợ Lớn

Căn cứ Công văn số 1543/TDNS-TCTB ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc sửa chữa, khắc phục sự cố xì bể ngầm trên tuyến ống cấp nước D500 tại giao lộ đường Lộ Tẻ và Tỉnh Lộ 10, Quận Bình Tân, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Căn cứ Công văn số 1506TDNS-TCTB ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng mở nước để phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D400 tại Mễ Cốc đường số 1, phường 15, Quận 8. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Nhà Bè và XNCNSH Nông Thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Nhà Bè và XNCNSH Nông Thôn

Căn cứ Công văn số 1197/TDNS-TCTB ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D400 Cầu Bà Tánh đường Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã cử cán bộ khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

Căn cứ Công văn số 644/TDNS-TCTB ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D250 tại Cầu Kênh Ngang số 2 đường Bến Bình Đông, Quận 8, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Xí Nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Xí Nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn

Căn cứ Công văn số 627/TDNS-TCTB ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D300 tại Cầu Bình Điền - Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc các CTCPCN: Thủ Đức, Trung An, Gia Định , Tân Hòa

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc các CTCPCN: Thủ Đức, Trung An, Gia Định , Tân Hòa

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D1500 tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình ( trước số 407A Kha Vạn Cân ), Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau : 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Bến Thành và CTCPCN Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Bến Thành và CTCPCN Nhà Bè

Căn cứ Công văn số 546/TDNS-TCTB ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D1200-D900 tại giao lộ Lê Lợi - Pasteur,Quận 1, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để phục vụ công tác nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Trung An

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Trung An

Căn cứ Công văn số 63/TDNS-TCTB ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước phục vụ công tác khắc phục sự cố xì bể  trên tuyến ống cấp nước D400 tại trước số 80/5B Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Căn cứ công văn số 19/TDNS-TCTB ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố hư hỏng van chặn D600 tại giao lộ Vườn Lài - Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự số nêu trênnhư sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Thủ Đức

Căn cứ Công văn số 2784/TDNS-TCTB ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố hư xì bể trên tuyến ống cấp nước D600 tại trước số 14/201F Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố nêu trên như sau: 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức

Căn cứ Công văn số 2743/TDNS-TCTB ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố hư hỏng van chặn D400 tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh và Lã Xuân Oai, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau: 

Xem tiếp...