Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện

Lịch cúp nước


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Bến Thành,  CPCN Chợ Lớn, CPCN Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Bến Thành, CPCN Chợ Lớn, CPCN Nhà Bè

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D1500-250mm, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã cử cán bộ khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian gián đoạn cung cấp nước để thực hiện công tác khắc phục sự cố nêu trên như sau: Từ 21g ngày 10/01/2022 đến 21g ngày 11/01/2022 Trường hợp có sự cố, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 028.38397161 cho Xí nghiệp để có hướng xử lý kịp thời Trân trọng!

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D500 tại trước số 88 đường số 2, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức, Bến Thành, Gia Định, Phú Hoà Tân, Tân Hoà, Chợ Lớn, Nhà Bè và XNCNSH Nông Thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc CTCPCN Thủ Đức, Bến Thành, Gia Định, Phú Hoà Tân, Tân Hoà, Chợ Lớn, Nhà Bè và XNCNSH Nông Thôn

Căn cứ Tờ trình số 580/TTr-KTCN ngày 06/12/2021 về việc Ngưng nước Nhà máy nước Thủ Đức để thực hiện công tác  Sửa chữa sự cố xì bể tuyến ống cấp nước D1200mm dang trước số nhà 72-74 Nguyễn Thái Bình, Quận 1 kết hợp thay van cửa phai (84x84)" flume nước ra bể chứa nước sạch Nhà máy nước Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch xin thông báo thời gian nhưng nước để thực hiện công tác nêu trên như sau

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực CTCPCN Bến Thành; Gia Định

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực CTCPCN Bến Thành; Gia Định

Nhận được tin báo về việc xì bể tuyến ống cấp nước D600 Nam Kỳ Khởi Nghĩa & Nguyễn Văn Trỗi; Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch đã cử cán bộ khảo sát hiện trường và thực hiện công tác khắc phục sự cố nêu trên như sau:        

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước khu vực thuộc Công ty Cổ Phần Cấp nước Bến Thành, Nhà Bè

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước khu vực thuộc Công ty Cổ Phần Cấp nước Bến Thành, Nhà Bè

Nhận được thông tin xì bể trên tuyến ống cấp nước D800mm tại trước số 35-39 Bến Vân Đồn, Q.4. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã cử Cán bộ khảo sát hiện trường và tiến hành thực hiện công tác khắc phục sự cố nêu trên như sau: - Từ 22 giờ ngày 01/12/2021 đến 06 giờ ngày 02/12/2021. Khu vực chịu ảnh hưởng mất nước thuộc Công ty CPCN Nhà Bè sau khi cô lập tuyến ống D800mm Bến Vân Đồn: các Phường 4, 6, 8, 9, 12 và Phường 13 thuộc Quận 4. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch kính thông báo Quý Khách hàng được biết. Trường hợp có sự cố vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028 38397161. Trân trọng./.

Xem tiếp...


THAY THẾ ĐHT KHU VỰC NHÀ BÈ, BÌNH TÂN

THAY THẾ ĐHT KHU VỰC NHÀ BÈ, BÌNH TÂN

 CĂN CỨ THÔNG BÁO:  1263.TB-TDNS-ĐHT, 06.7.21

1254.TB-TDNS-ĐHT, 05.7.21

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN, THỦ ĐỨC,XNCN SHNT

THAY ĐỒNG HỒ BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN, THỦ ĐỨC,XNCN SHNT

CĂN CỨ THÔNG BÁO 1186.TB-TDNS-QLĐHT, NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2021

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ TỔNG KHU VỰC NHÀ BÈ

THAY THẾ ĐỒNG HỒ TỔNG KHU VỰC NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời 438/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 25 tháng 5 năm 2021

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH,ĐỒNG HỒ BỊ SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH,ĐỒNG HỒ BỊ SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

CĂN CỨ THƯ MỜI 363/TM-TDNS-QLĐHT, NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2021

 

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC TRUNG AN

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC TRUNG AN

Căn cứ thư mời số  361/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 13 Tháng 5 năm 2021

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước Chợ Lớn, XN Cấp nước Sinh hoạt Nông Thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước Chợ Lớn, XN Cấp nước Sinh hoạt Nông Thôn

Căn cứ Thông báo số 815 ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Đội Thi công Tu Bổ (XN.Truyền dẫn Nước sạch) về việc khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D800 tại giao lộ An Dương Vương – Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và tiến hành thực hiện công tác nêu trên. Ngoài ra để phục vụ cho công tác khắc phục sư cố xì bể, Xí nghiệp xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

Xem tiếp...


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước  Chợ Lớn  và XN  Cấp nước Sinh Hoạt Nông Thôn

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước Chợ Lớn và XN Cấp nước Sinh Hoạt Nông Thôn

Căn cứ Thông báo số 735 ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Đội Thi công Tu Bổ (XN. Truyền dẫn Nước sạch) về việc khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D800 tại giao lộ An Dương Vương – Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và tiến hành thực hiện công tác nêu trên. Ngoài ra để phục vụ cho công tác khắc phục sư cố xì bể, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau:

 

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC XN CN SH NÔNG THÔN

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC XN CN SH NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời số 307/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 27 Tháng 4 năm 2021

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời số 305/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 26 Tháng 4 năm 2021

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước Thủ Đức , Gia Định, Trung An, Tân Hòa

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Công ty Cổ Phần Cấp nước Thủ Đức , Gia Định, Trung An, Tân Hòa

Căn cứ Thông báo số 1754 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ ( Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV ) về việc thực hiện công tác thay mới đoạn ống D1500mm bê tông cách đường Nguyễn Văn Bá 200m, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Nhà máy nước Thủ Đức 3 sẽ ngưng bơm nước ra mạng lưới cấp nước để phục vụ cho công tác nêu trên. Vì vậy trong thời gian thực hiện sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và gián đoạn cấp nước trên một số khu vực của mạng lưới cấp nước. Cụ thể thời gian và khu vực bị ảnh hưởng như sau:

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC GIA ĐỊNH

THAY ĐỒNG HỒ TỔNG BỊ SỰ CỐ KHU VỰC GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời số 259/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 13 Tháng 4 năm 2021

Xem tiếp...