Hotline: (028) 38397 161

Tin mới


HỌP MẶT, CHIA TAY CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022 THEO CHẾ ĐỘ (ĐỢT 2)

HỌP MẶT, CHIA TAY CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022 THEO CHẾ ĐỘ (ĐỢT 2)

Ngày 29/12/2022, Xí Nghiệp Truyền dẫn Nước sạch tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu là ông Thân Trọng Hòa – nhân viên quản lý mạng lưới - Đội Thi Công tu bổ, ông Đỗ Văn Tốt – Nhân viên đọc số - Đội Quản lý đồng hồ tổng và bà Lê Thanh Mai – nhân viên Kế toán – Ban Kế toán Tài chính về hưu.  Đây cũng là dịp thể hiện tri ân của Xí nghiệp đối với ông Thân Trọng Hòa, ông Đỗ Văn Tốt và bà Lê Thanh Mai đã có quá trình nhiều năm công tác hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho Xí nghiệp nói riêng và của Tổng Công ty nói chung.          

Xem tiếp...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ 3 TRỰC THUỘC  ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ 3 TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, ngày 19 tháng 12 năm 2022 Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Xí nghiệp Truyền dẫn Nước Sạch đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đỗ Ngọc Sơn  (nhân viên Đội Thi công Tu bổ).

Xem tiếp...

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM  TỔ TRƯỞNG TỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ KỸ THUẬT

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TỔ TRƯỞNG TỔ KỸ THUẬT

Ngày 19/12/2022, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các Tổ trưởng của Ban Quản lý dự án và Ban Kỹ thuật. Ông Trần Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có sự hiện diên Ban Giám đốc Xí nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, phó của 02 Ban.

Xem tiếp...

CB.CNV XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH THAM GIA HỘI THI  “BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” NĂM 202

CB.CNV XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH THAM GIA HỘI THI “BÀN TAY VÀNG CÔNG NHÂN NGÀNH CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” NĂM 202

Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028); Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn liên tịch với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng công nhân Ngành cấp nước” – lần thứ IV, năm 2022.

Xem tiếp...

HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CNV- LĐ TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN

HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CNV- LĐ TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN

Sáng ngày 29/11/2022, tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”, với sự tham gia hơn 72 thí sinh của các Phòng, Ban và đơn vị trực thuộc.

Xem tiếp...

HỌP MẶT, CHIA TAY CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022 THEO CHẾ ĐỘ

HỌP MẶT, CHIA TAY CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022 THEO CHẾ ĐỘ

Ngày 08/12/2022, Xí Nghiệp Truyền dẫn Nước sạch tổ chức buổi họp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu là ông Nguyễn Tuấn Sơn – nhân viên Bảo vệ – Ban Tổ Chức Hành Chính về hưu.  Đây cũng là dịp thể hiện tri ân của Xí nghiệp đối với ông Nguyễn Tuấn Sơn đã có quá trình nhiều năm công tác hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho Xí nghiệp nói riêng và của Tổng Công ty nói chung.           Tham dự gồm có lãnh đạo Đảng ủy của Xí Nghiệp Truyền dẫn Nước sạch, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Trưởng, phó các Ban, Đội, Trung tâm và toàn thể CBCNV Ban Tổ Chức Hành Chính.

Xem tiếp...

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM  PHÓ TRƯỞNG BAN KẾ TOÀN – TÀI CHÍNH

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN KẾ TOÀN – TÀI CHÍNH

Ngày 08/12/2022, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kế toán – Tài chính. Ông Trần Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có sự hiện diên Ban Giám đốc Xí nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Trưởng, phó các Ban, Đội, Trung tâm. 

Xem tiếp...

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Thủ Đức

Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực thuộc Công ty CPCN Thủ Đức

Căn cứ Công văn số 2784/TDNS-TCTB ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Đội Thi Công Tu Bổ ( Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch ) về việc hỗ trợ đóng nước để phục vụ công tác khắc phục sự cố hư xì bể trên tuyến ống cấp nước D600 tại trước số 14/201F Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố nêu trên như sau: 

Xem tiếp...