Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Chống thất thoát nước


KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT, THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019

KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT, THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019

Mục tiêu duy trì có kiểm soát tỉ lệ thất thoát nước trên hệ thống và mạng truyền dẫn thuộc quản lý của XNTDNS ≤2,33%

 

Xem tiếp...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 Trên cơ sở các kết quả đạt được, vừa qua, Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước sạch đã có báo cáo gửi Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về quả giảm thất thoát nước 6 tháng đầu năm 2018.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC MẠNG TRUYỀN DẪN NĂM 2018

KẾ HOẠCH GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC MẠNG TRUYỀN DẪN NĂM 2018

Căn cứ vào các kết quả đạt được trong báo cáo Giảm thất thoát nước năm 2017, Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch đã xây dựng kế hoạch Giảm thất thoát nước năm 2018.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH DÒ TÌM RÒ RỈ NĂM 2018

KẾ HOẠCH DÒ TÌM RÒ RỈ NĂM 2018

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác giảm thất thoát nước trên mạng truyền dẫn trong năm 2018, vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Xí nghiệp, Ban Kỹ Thuật đã xây dựng kế hoạch dò tìm rò rỉ để cùng các Ban, Đội phối hợp triển khai thực hiện.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017.

KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017.

Căn cứ kết quả thực hiện giảm nước thất thoát thất thu 06 tháng đầu năm 2017, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch đã xây dựng Kế hoạch giảm nước thất thoát thất thu trên hệ thống truyền dẫn nước sạch giai đoạn 06 tháng cuối năm 2017. 

Xem tiếp...