Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Cấp nước an toàn


KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019

Mục đích nhằm nâng cao mức độ cấp nước an toàn theo khả năng nguồn lực năm 2019 của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN NĂM 2018

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN NĂM 2018

Cấp nước an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố giao cho Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV. Trên cơ sở Sổ tay cấp  Nước An Toàn đã ban hành năm 2017, Xí nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch đã xây dựng kế hoạch cấp ước an toàn để đảm bảo yêu cầu cung cấp nước sạch trong tình hình mới năm 2018.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH

Cấp nước an toàn là một khái niệm không còn xa lạ vì đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai tại Việt Nam từ năm 2006, đến nay đã có nhiều công ty cấp nước của nhiều tỉnh, thành tham gia thực hiện.

Xem tiếp...