Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Quản lý mạng lưới

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SAWAGIS TRONG QUẢN LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SAWAGIS TRONG QUẢN LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN

Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đầu tư ứng dụng SAWAGIS và chia sẽ dữ liệu nền cho tất cả các đơn vị cấp nước. Tùy thuộc vào đặc điểm quản lý và quy mô hoạt động của các đơn vị, mỗi đơn vị có những ứng dụng ưu tiên GIS vào những lãnh vực quản lý với mức độ khác nhau. Ứng dụng SAWAGIS vào quản lý sự cố tuyến ống truyền tải của Xí nghiệp khởi đầu đã mang lại những lợi ích thiết thực và hiệu quả lâu dài trong công tác quản lý mạng truyền dẫn.

Xem tiếp...

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NỖ LỰC XỬ LÝ TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI NƯỚC SẠCH TRONG SỰ CỐ SẬP CẦU LONG KIỂN HUYỆN NHÀ BÈ.

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NỖ LỰC XỬ LÝ TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI NƯỚC SẠCH TRONG SỰ CỐ SẬP CẦU LONG KIỂN HUYỆN NHÀ BÈ.

Đêm 19/01/2018, cầu Long Kiển thuộc xã Phước Kiển huyện Nhà Bè đã bị sập hoàn toàn một nhịp làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực và toàn bộ hệ thống hạ tầng trên cầu bao gồm tuyến ống truyền tải nước sạch do Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch (Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV) quản lý.

Xem tiếp...