Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SAWAGIS TRONG QUẢN LÝ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH TRUYỀN DẪN


Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đầu tư ứng dụng SAWAGIS và chia sẽ dữ liệu nền cho tất cả các đơn vị cấp nước. Tùy thuộc vào đặc điểm quản lý và quy mô hoạt động của các đơn vị, mỗi đơn vị có những ứng dụng ưu tiên GIS vào những lãnh vực quản lý với mức độ khác nhau. Ứng dụng SAWAGIS vào quản lý sự cố tuyến ống truyền tải của Xí nghiệp khởi đầu đã mang lại những lợi ích thiết thực và hiệu quả lâu dài trong công tác quản lý mạng truyền dẫn.

Hiện tại, Xí nghiệp đang quản lý hơn 670 km ống cấp 1, cấp 2; trên 400 đồng hồ tổng đo đếm sản lượng nước mua bán sỉ, phủ hầu hết địa bàn rộng lớn của thành phố.

Những năm gần đây, do tốc độ phát triển đô thị, các đơn vị quản lý hạ tầng thi công phát triển công trình gây nhiều sự cố bể ốngnước truyền dẫn. Nhu cầu của khách hàng về dịch vụ cấp nước ngày càng tăng, yêu cầu việc xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo nguồn nước ổn định cho khách hàng dùng nước. Công tác cấp nước an toàn ngày càng chú trọng; công tác giảm nước thất thoát thất thu được quan tâm chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Tổng Công ty.

Để quản lý vận hành ổn định áp lực nước và chất lượng nước phân phối cho các đơn vị cấp nước; xử lý khẩn cấp sự cố bể ống hoặc rò rỉ nước trên ống truyền dẫn; xử lý khẩn các đồng hồ tổng hoạt động không ổn định; hoặc công tác bảo trì sửa chữa … Xí nghiệp đã không ngừng nổ lực cải tiến công tác quản lý, ngoài việc đầu tư nguồn lực, tổ chức nguồn nhân lực hợp lý với phương thức quản lý truyền thống (chưa ứng dụng SAWAGIS). Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ và thông tin vẫn chưa kịp thời đối với khách hàng, chi phí đầu tư nguồn nhân lực phát sinh, đặc biệt kiểm soát quy trình tác nghiệp còn chưa tốt. Công tác quản lý sự cố và bảo trì sửa chữa ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp nước an toàn và giảm thất thoát nước tại đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả công tác cấp nước an toàn và giảm thất thoát nước trên hệ thống mạng truyền dẫn, Xí nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên nhóm giải pháp tăng cường các hoạt động khắc phục rò rỉ, bể ống: Sắp xếp kho bãi, vật tư khoa học hợp thuận tiện việc xuất nhập. Bố trí xe cơ giới hợp lý để sẵn sàng phục vụ công tác thi công khẩn; tổ chức đội công tác sẵn sàng sửa bể khẩn, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố. Đồng thời nghiên cứu và triển khai ứng dụng WEBGIS vào công tác quản lý sự cố hệ thống truyền dẫn.

Giao diện ứng dụng WEBGIS trong quản lý sự cố

Chức năng Quản lý sự cố của WEBGIS được chia thành 2 phần: theo dõi sự cố và quản lý sự cố theo quy trình nghiệp vụ.

Với nội dung theo dõi sự cố (truy cập tại http://sawagis.vn/tdns/quanlysuco/): lãnh đạo hặc người chịu trách nhiệm chính công tác theo dõi sự cố (nhân viên Đội thi công tu bổ Xí nghiệp hoặc nhân viên Ban, đội khác được phân công) có thể theo dõi (trên thiết bị di động) toàn bộ sự cố xảy ra trên mạng truyền dẫn (thời gian, vị trí, kích thước, đặc điểm...) của các sự cố đã sửa, đang sửa và chưa được sửa chữa, khắc phục.

Với nội dung quản lý sự cố theo quy trình nghiệp vụ:  cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác cập nhật, sử dụng và xử lý thông tin theo quy trình: báo sự cố (truy cập tại http://sawagis.vn/tdns/baosuco/), tiếp nhận sự cố (truy cập tại http://sawagis.vn/tdns/tiepnhansuco/), khảo sát sự cố (truy cập tại http://sawagis.vn/tdns/khaosatsuco/) và khắc phục sự cố (truy cập tại http://sawagis.vn/tdns/khacphucsuco/). Trong đó, nội dung khảo sát sự cố và khắc phục sự cố đều có chức năng định vị, hỗ trợ cập nhật thông tin ngay tại hiện trường.

Chức năng quản lý sự cố của WEBGISđã hỗ trợ cho Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động quản lý sự cố:

-         Phục vụ công tác dự báo ứng phó sự cố trên các tuyến ống truyền dẫn nhằm đảm bảo công tác cung cấp nước an toàn và liên tục từ nguồn đến hệ thống phân phối.

-         Rút ngắn thời gian khắc phục sự cố theo kế hoạch cấp nước an toàn và liên tục trên mạng truyền dẫn.

-         Công tác tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, Đội, Trung tâm DCC từ lúc phát hiện sự cố đến giai đoạn điều tiết mạng lưới, chuẩn bị vật tư, thi công khắc phục sự cố và hoàn thành công tác.

-         Cập nhật liên tục tình hình và tiến độ thực hiện các sự cố, chia sẽ thông tin báo cáo kịp thời cho khách hàng và lãnh đạo.

-         Lưu trữ và thống kê dữ liệu lịch sử các điểm bể trên mạng truyền dẫn, làm cơ sở phục vụ công tác cải tạo các tuyến ống cũ, mục, dò tìm rò rỉ,…

Thực hiện theo định hướng của Tổng Công ty, ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cấp nước, quản lý công trình cấp nước từ nguồn đến mạng truyền dẫn, đến đồng hồ khách hàng dùng nước đã từng bước được hiện thực hóa. Cùng với các đơn vị cấp nước, Xí nghiệp đã và đang phát triển ứng dụng GIS theo nhu cầu thực tiễn tại đơn vị; dữ liệu tạo ra ngày càng nhiều, nhu cầu sử dụng, chia sẽ mang lại lợi ích ngày càng rõ nét; chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng tăng, hỗ trợ tích cực cho các công tác cấp nước an toàn, giảm nước thất thoát thất thu,  nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hình ảnh phục vụ cộng đồng của Tổng Công ty.

Đến nay, ứng dụng GIS nói riêng, ứng dụng khoa học công nghệ nói chung của Tổng Công ty không những là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp trên toàn cầu mà còn sẵn sàng góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đơn vị đi đầu về triển khai thành phố thông minh, đưa Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

                                          Nguồn: Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch

<< Quay lại

Tin khác