Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


THAY THẾ ĐHT KHU VỰC GIA ĐỊNH, TRUNG AN, THỦ ĐỨC, XNCN SINH HOẠT NÔNG THÔN


CĂN CỨ THÔNG BÁO 1282/TB-TDNS-ĐHT, ngày 08.7.2021

Đội Quản lý Đồng hồ tổng sẽ thay thế đồng hồ , địa điểm và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

 

- Đồng hồ GD1006,ABB, D500 (PHAN ĐÌNH PHÙNG- PHAN ĐĂNG LƯU) : thực hiện 12/7/2021  

- Đồng hồ TA1037, ABB,D150 (KHU DÂN CƯ CITY LAND) : thực hiện 13/7/2021

Đồng hồ TD1012, ISO, D400 (BÌNH THÁI) : thực hiện 14/7/2021

- Đồng hồ GD1022, ABB, D300 (301-303 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH) : thực hiện 15/7/2021

- Đồng hồ TD1001, SIE, D400 (TRẦN NÃO) : thực hiện 16/7/2021

Đồng hồ BC1010, ABB, D400 (VÕ VĂN VÂN- LIÊN ẤP 1-2-3) : thực hiện 20/7/2021 

Đồng hồ TA1035, SIE, D400 (NGUYỄN OANH- LÊ THỊ HỒNG) : thực hiện 21/7/2021 

 

Thời gian thực hiện lúc 21g00 đến 05g00 ngày hôm sau


- Đề nghị Công ty hỗ trợ đóng mở nước và thông báo để nhân dân dự trữ nước trong thời gian thi công .

 

 1282/TB-TDNS-ĐHT

<< Quay lại

Tin khác