Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


THAY THẾ ĐHT KHU VỰC NHÀ BÈ, BÌNH TÂN


CĂN CỨ THÔNG BÁO:1263.TB-TDNS-ĐHT, 06.7.21

1254.TB-TDNS-ĐHT, 05.7.21

Đội Quản lý Đồng hồ tổng sẽ thay thế đồng hồ , địa điểm và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

 - Đồng hồ ABB, BC1012, D600 (VĨNH LỘC - VÕ VĂN VÂN) : thực hiện 09/7/2021 lúc 21g00 đến 05g00 ngày hôm sau

 

- Đồng hồ SIE, BO1016, D600 (VƯỜN ƯƠM CT PTCN TÂN THUẬN) : thực hiện 10/7/2021 lúc 21g00 đến 05g00 ngày hôm sau


- Đề nghị Công ty hỗ trợ đóng mở nước và thông báo để nhân dân dự trữ nước trong thời gian thi công .

 

1254.TB-TDNS-ĐHT, 05.7.21

1263.TB-TDNS-ĐHT, 06.7.21

<< Quay lại

Tin khác