Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2019


Mục đích nhằm nâng cao mức độ cấp nước an toàn theo khả năng nguồn lực năm 2019 của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

Nội dung thực hiện bao gồm 04 nhóm hoạt động chính theo kế hoạch số 635/KH-TDNS-KT ngày 12/04/2019

<< Quay lại

Tin khác