Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH


Cấp nước an toàn là một khái niệm không còn xa lạ vì đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai tại Việt Nam từ năm 2006, đến nay đã có nhiều công ty cấp nước của nhiều tỉnh, thành tham gia thực hiện.

Cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định. Bảo đảm cấp nước an toàn là những hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng sử dụng nước. Kế hoạch cấp nước an toàn là các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện việc bảo đảm cấp nước an toàn.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước với lượng dân số quá  đông, Thành phố Hồ Chí Minh xem vấn đề cấp nước an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là mục tiêu phải đạt được của ngành cấp nước thành phố. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ việc tăng cường kiểm tra chất lượng nước đầu vào đến quá trình xử lý, phân phối và cung cấp cho người tiêu dùng. Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn phù hợp đặc điểm, tình hình của đơn vị  trên cơ sở gắn kết với kế hoạch, mục tiêu chung của Tổng Công ty, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ cấp nước an toàn do Tổng Công ty giao phó.

 

XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH (chi nhánh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV) cũng đã xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn XNTDNS nhằm bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định, cung cấp nước từ nguồn đến mạng phân phối của các Công ty Cổ phần Cấp nước, duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và bảo đảm chất lượng nước cấp theo quy chuẩn - quy định; có các giải pháp đối phó với các sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn đến các Công ty Cổ phần Cấp nước và một số khách hàng trực tiếp; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nước, phòng ngừa dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội và góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

 

Kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) của Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạchgồm:

1.      Thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn.

2.      Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống truyền dẫn.

3.      Nhận dạng các mối nguy hại và đánh giá các rủi ro.

4.      Xác định và đánh giá các biện pháp kiểm soát, đánh giá lại và sắp xếp ưu tiên các rủi ro.

5.      Phát triển, áp dụng và duy trì kế hoạch cải thiện, nâng cấp.

6.      Theo dõi quá trình kiểm soát.

7.      Kiểm chứng hiệu quả thực hiện.

8.      Các Quy trình, quy định, thủ tục quản lý vận hành.

9.      Các chương trình hỗ trợ.

10.Kiểm tra, đánh giá định kỳ

11.Xem xét và hiệu chỉnh sau sự cố.

 

Ban chỉ đạo Cấp nước an toàn của XNTDNS:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Vai trò

trong ban

Điện thoại

01

Ô. Trần Đỗ Bảo Quế

Giám đốc

Trưởng Ban

0908318131

02

Ô. Nguyễn Thanh Phương

Phó Giám đốc

Phó Ban

0903845147

03

Ô. Trần Thái Nguyên

Phó Giám đốc

Phó Ban

0908122167

04

Ô. Lê Thanh Cẩn

Trưởng Ban Kỹ thuật

Thành viên

0909988010

05

Ô. Đặng Hoàng Tuấn

Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án

Thành viên

0916682322

06

Ô. Nguyễn Quốc Thắng

Phó Đội trưởng Đội Thi công Tu bổ

Thành viên

0903753073

07

Ô. Nguyễn Đức Duy

Phó Đội trưởng Đội Thi công Tu bổ

Thành viên

0907846345

08

Ô. Đoàn Trần Thái Hưng

Phụ trách Trung tâm DCC

Thành viên

0907791549

09

Ô. Nguyễn Trọng Đức

Đội trưởng Đội Quản lý Đồng hồ tổng

Thành viên

0907846345

 

Nhiệm vụ Ban chỉ đạo cấp nước An toàn XNTDNS:

-       Tổ chức thực hiện  Kế hoạch Cấp nước an toàn (KHCNAT) tại Xí nghiệp theo khuôn khổ KHCNAT chung của Tổng Công ty, định kỳ theo dõi và báo cáo thực hiện KHCNAT của Xí nghiệp cho Tổng Công ty.

-       Điều phối thực hiện công tác đảm bảo an toàn cấp nước của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch một cách chủ động.

-       Là đầu mối của XNTDNS phối hợp với Tổng Công ty và các đơn vị liên quan trong phòng ngừa, ứng phó, xử lý, khắc phục các sự cố bất thường, các rủi ro gây mất an toàn đối với hệ thống cấp nước.

-       Chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh, cải tiến Sổ tay Cấp nước an toàn của XNTDNS.

 Lịch thay ĐHT Thủ Đức, Chợ Lớn

Sổ tay Cấp nước An toàn XNTDNS (File đính kèm)

  

Thanh Cẩn - Hoàng Vy

<< Quay lại

Tin khác