Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC NHÀ BÈ


Căn cứ thư mời số 398/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Đội Quản lý Đồng hồ tổng sẽ thay đồng hồ hết hạn kiểm định , địa điểm và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

-  Đồng hồ SIE, D800, BO1021 (CẦU BÀ CHIÊM ) : thực hiện 03/7//2019

 

-  Đồng hồ AQM, D300, NB1018 (CẦU BÀ CHIÊM ) : thực hiện 03/7//2019

 

Đề nghị Công ty CPCN Nhà Bè hỗ trợ đóng mở van và thông báo cho khách hàng dự trữ nước trong thời gian đóng nước.

 

Thời gia thực hiện các vị trí từ 22g00 ngày 03/7/2019 đến 5g00 ngày 04/7/2019

 

 

 398/TM-TDNS-QLĐHT

<< Quay lại

Tin khác