Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Công đoàn và Đoàn Thanh Niên Xí nghiệp TDNS tổ chức thăm hỏi công nhân thanh niên tại công trường.


Đêm 30/3/2023 Công đoàn và Đoàn Thanh Niên phối hợp tổ chức đoàn đến công trường thăm hỏi, động viên, công nhân thi công trong đêm.

 

 

 

 

Ảnh, bài: Tấn Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Quay lại

Tin khác