Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD, ĐOÀN THỂ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


     Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức tập trung trực tuyến “Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể 9 tháng đầu năm 2021”. Hội nghị có sự hiện diện:  đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Phạm Thị Vân An – Đại diện Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Vương Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Trần Đỗ Bảo Quế - Ủy vien Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, sự hiện diện của các đồng chí đảng viên Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Thanh Cẩn– Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Xí nghiệp đã trình bày báo cáo đánh giá, những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại với các nội dung: lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng… Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, các hoạt động chính trị - xã hội đã chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng ủy và Ban Giám đốc Xí Nghiệp đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, Đội, Trung tâm đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn thể… Đồng thời, báo cáo tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia nhằm làm rõ hơn các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Xí nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021, động viên tập thể CBCNV Xí nghiệp tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Xí nghiệp trong năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đỗ Bảo Quế - thay mặt Đảng bộ Xí nghiệp đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021: 01 tập thể (Chi bộ 1) và 03 cá nhân ( đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Chi bộ 1 – Nhân viên Ban Tài vụ; đồng chí Nguyễn Văn Minh , Chi bộ 2 – Phó Ban Kỹ thuật; đồng chí Phạm Quốc Cường, Chi bộ 3- Tổ trưởng Tổ Quản lý mạng lưới 2).

Đ/c Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp trao tặng giấy khen

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp ghi nhận kết quả đạt được và sự nỗ lực của toàn thể đảng viên, đồng thời động viên toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu có nhiều sáng kiến, khắc phục khó khăn và hoàn thành kế hoạch năm 2021./.

Đ/c Trần Đỗ Bảo Quế - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Nguyệt Nguyễn

<< Quay lại

Tin khác