Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn


KẾ HOẠCH GIẢM NƯỚC THẤT THOÁT THẤT THU TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017.


Căn cứ kết quả thực hiện giảm nước thất thoát thất thu 06 tháng đầu năm 2017, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch đã xây dựng Kế hoạch giảm nước thất thoát thất thu trên hệ thống truyền dẫn nước sạch giai đoạn 06 tháng cuối năm 2017. 

Kế hoạch nêu rõ nội dung cần thực hiện cho từng nhóm giải pháp nhằm giảm nước thất thoát thất thu trên hệ thống mạng truyền dẫn đồng thời xác định vai trò của đơn vị chủ trì thực hiện (Ban Kỹ thuật) và sự phối hợp của các Ban, đội, trung tâm liên quan.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả công tác giảm thất thoát nước, Xí nghiệp cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp:

1.      Nhóm giải pháp 1: Chính sách và quy định.

Rà soát, tập hợp các chính sách và quy định liên quan công tác quản lý và xử lý sự cố đồng hồ tổng; công tác xử lý sự cố rò rỉ, bể ống; súc xả và tính toán lượng nước súc xả; biện pháp chế tài các trường hợp gian lận… Đề xuất, tham mưu Tổng công ty biện pháp xử lý hoặc ban hành quy định các trường hợp chưa có văn bản điều chỉnh.

2.      Nhóm giải pháp 2: Nhân lực và tổ chức.

Thành lập Ban chỉ đạo giảm thất thoát nước và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; huấn luyện và tổ chức sử dụng các thiết bị dò tìm rò tỉ, quản lý vận hành hệ thống SCADA, SAWAGIS; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chống thất thoát nước hàng tháng, hàng quý và cuối năm.

3.      Nhóm giải pháp 3: Ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và thiết bị tiên tiến.

Đẩy mạnh nâng cấp và sử dụng hệ thống SCADA, SAWAGIS; sử dụng thiết bị, phương pháp tiên tiến trong dò tìm rò rỉ; ứng dụng van điều áp thông minh, đồng hồ nước thông minh; nghiên cứu ứng dụng RTU, Datalogger điều chỉnh thời gian gửi tín hiệu theo chu kỳ ngắn nhất; nghiên cứu ứng dụng Pin năng lượng mặt trời…

4.      Nhóm giải pháp 4: Quản lý vận hành hệ thống truyền dẫn.

Điều tiết áp lực tối ưu trên mạng truyền dẫn trong cùng một nguồn hoặc nhiều nguồn; nghiên cứu đề xuất ứng dụng các bể chứa nước điều áp, cơ động; nghiên cứu đề xuất khắc phục các hiện trạng thiết kế kỹ thuật, các công trình trên mạng truyền dẫn…

5.      Nhóm giải pháp 5: Cac họat động khắc phục rò rỉ, bể ống.

Đề xuất thuê dịch vụ dò tìm rò rỉ trên ống truyền tải, tập trung ưu tiên tuyến ống D1500 Thủ Đức 3; tổ chức sẵn sàng sửa bể khẩn, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án cải tạo ống mục năm 2017 và bổ sung ưu tiên cac dự án cải tạo ống mục ở một số khu vực.

6.      Nhóm giải pháp 6: Kiểm soát chất lượng.

Cập nhật các tiêu chuẩn vật tư, thiết bị theo quy định của Tổng Công ty; thực hiện đúng quy trình kiểm tra, nghiệm thu vật tư mua sắm; tăng cường kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư đối với tư vấn giám sát các dự án triển khai thi công; thực hiện đo áp lực, súc xả, vệ sinh, khử trùng ống theo quy định Tổng Công ty trước khi nghiệm thu các công trình thi công.

Để đảm bảo hiệu quả giảm thất thoát nước, các nhóm giải pháp trên sẽ được Xí nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ (theo thứ tự ưu tiên như sau:giải pháp 5,6,3,1,2,4) trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, đội, Trung tâm có liên quan./.

Kế hoạch 2213/KH-TDNS-KT ngày 15/08/2017 (File đính kèm).


 Thanh Cẩn - Hoàng Vy

 

<< Quay lại

Tin khác