Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại 1 số nơi thuộc khu vực Quận 1.


Căn cứ Giấy phép thi công số 1328/GP-SGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc bít hủy tuyến ống cấp nước D250HH và D300HH tại một số khu vực thuộc Quận 1, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã khảo sát hiện trường và xin thông báo thời gian ngưng nước để khắc phục sự cố xì bể nêu trên như sau :


Từ 22h00 ngày 11/7/2020 đến 05h00 12/7/2020.

Từ 22h00 ngày 12/7/2020 đến 05h00 13/7/2020.

Từ 22h00 ngày 13/7/2020 đến 05h00 14/7/2020.

Từ 22h00 ngày 14/7/2020 đến 05h00 15/7/2020.<< Quay lại

Tin khác