Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực Quận 5, Quận 6 và Quận 10.


Căn cứ Giấy phép thi công số 1636/GP-SGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc bít hủy tuyến ống cấp nước D300HH tại một số khu vực thuộc Quận 5,  Quận 6 và Quận 10, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV  kính thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị về việc thi công bít hủy tuyến ống cấp nước D300HH tại một số khu vực thuộc Quận 5, Quận 6 và Quận 10 như sau:

 Địa điểm : Vị trí 1:Tại trước số 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10.

                 Vị trí 2:Tại trước số 80 Đường số 26, Phường 11, Quận 6.

                 Vị trí 3:Tại giao lộ Hải Thượng Lãn Ông – Gò Công, Quận 5.

 Vị trí 4:Tại giao lộ Hải Thượng Lãn Ông – Học Lạc, Quận 5

 Vị trí 5:Tại trước số 132B – 132C Phùng Hưng, Quận 5.

 Vị trí 6:Tại trước số 130 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5.

 Vị trí 7:Tại trước số 2 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5. 

 

ØThời gian:

+ Vị trí 1: Từ 22h00 ngày 03/9/2020 đến 05h00 04/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 04/9/2020 đến 05h00 05/9/2020.

+ Vị trí 2: Từ 22h00 ngày 04/9/2020 đến 05h00 05/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 05/9/2020 đến 05h00 06/9/2020.

+ Vị trí 3: Từ 22h00 ngày 05/9/2020 đến 05h00 06/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 06/9/2020 đến 05h00 07/9/2020.

+ Vị trí 4: Từ 22h00 ngày 06/9/2020 đến 05h00 07/9/2020.

                  Từ 22h00 ngày 07/9/2020 đến 05h00 08/9/2020.

+ Vị trí 5: Từ 22h00 ngày 07/9/2020 đến 05h00 08/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 08/9/2020 đến 05h00 09/9/2020.

+ Vị trí 6: Từ 22h00 ngày 08/9/2020 đến 05h00 09/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 09/9/2020 đến 05h00 10/9/2020.

+ Vị trí 7: Từ 22h00 ngày 09/9/2020 đến 05h00 10/9/2020.

                 Từ 22h00 ngày 10/9/2020 đến 05h00 11/9/2020.

<< Quay lại

Tin khác