Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước tại khu vực quận Bình Thạnh


 Theo nội dung Thư mời số 818 của Ban Quản lý Dự án Cấp nước, để hỗ trợ đóng nước phục vụ cho công tác cắt ống bít hủy D400HH và D450HH tại giao lộ Lê Quang Định - Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian ngưng nước như sau

Từ 22 giờ ngày 11/10/2017 đến 5 giờ ngày 12/10/2017

Từ 22 giờ ngày 12/10/2017 đến 5 giờ ngày 13/10/2017

Từ 22 giờ ngày 13/10/2017 đến 5 giờ ngày 14/10/2017

Trường hợp có sự cố, xin Quý khách hàng liên lạc qua số điện thoại (028) 38397 161 cho Xí nghiệp để có hướng xử lý kịp thời. 

<< Quay lại

Tin khác