Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Thông báo về việc nước yếu, gián đoạn cung cấp nước khu vực Huyện Bình Chánh


Hôm nay ( ngày 13/8/2018), căn cứ Thông báo số 1791/TB-TDNS-TCTB ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Đội Thi Công Tu Bổ - XN. TDNS về việc thực hiện kế hoạch súc xả định kỳ mạng truyền tải cấp 1,2 để đảm bảo chỉ tiêu độ đục, độ màu của outlet ống cấp 2 đạt yêu cầu như chỉ tiêu nước đầu vào. Xì nghiệp Truyền dẫn Nước sạch xin thông báo thời gian súc xả như sau:

Từ 22 giờ ngày 13/8/2018 đến 5 giờ ngày 14/8/2018

Từ 22 giờ ngày 14/8/2018 đến 5 giờ ngày 15/8/2018

Trường hợp có sự cố, Quý khách hàng vui lòng liên lạc qua số điện thoại (028) 38397 161 cho Xí nghiệp để có hướng xử lý kịp thời.<< Quay lại

Tin khác