Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 5 năm 2022


Nhằm đúc kết những thực tiễn, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát huy hơn nữa những kết quả đạt dược trong phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị thuộc Khối Thi đua 5 và để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nội dung thi đua và công tác bình xét, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các đơn vị thuộc Khối Thi đua 5 cũng như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua.

Ngày 09/6/2022, Khối thi đua gồm 12 đơn vị: Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch; Nhà máy nước Thủ Đức; Nhà máy nước Tân Hiệp; Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn; Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nước sạch Sài Gòn; Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh; Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước; Công ty cổ phần Tư vấn Giao thông Công Chánh; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng cấp Nước; Công ty Cổ phần đầu tư Nước Tân Hiệp; Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông; Công ty cổ phần B.O.O Thủ Đức đã thực hiện ký kết giao ước thi đua.

Một số hình ảnh trong lễ ký kết:

                                                         Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 5 

                                                                                                Bài: Nguyệt Nguyễn

<< Quay lại

Tin khác