Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH.


      Ngày 02/07/2019, tại Hội trường Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, đại diện Ban Tổ chức - hành chính đã công bố Quyết định số 019/QĐ-TDNS-TCHC ngày 01/07/2019 của Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch về việc bổ nhiệm nhiệm ông Nguyễn Bảo Quang, hiện là Tổ trưởng Tổ chuẩn bị đầu tư Ban Quản lý dự án giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý dự án kể từ ngày 01/07/2019, thời gian giữ chức vụ là 03 năm.

 

Đ/c Nguyễn Bảo Quang nhận Quyết định bổ nhiệm

 

Đ/c Nguyễn Bảo Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

                                                                                           

Sau phần công bố Quyết định, ông Nguyễn Bảo Quang đã phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa phấn đấu hoàn thành công tác được phân công, thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra của Ban Quản lý dự án.

                                                                                                              

                                                                                                                  Hoàng Vy

<< Quay lại

Tin khác