Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI THI ĐUA 4 - CỤM SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP NĂM 2019


     Ngày 02/12/2019 vừa qua, tại Hội trường Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức, Hội nghi tổng kết thi đua Khối Thi đua 4 - Cụm sản xuất Xây lắp đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đơn vị thành viên, trong đó có Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch.

      Hội nghị tổng kết là dịp để các đơn vị thành viên nhìn lại quá trình hoạt động thi đua của từng đơn vị cũng như hoạt động thi đua của toàn Khối thi đua 4 trong suốt cả năm thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động thi đua năm 2019 của Khối thi đua 4, kết quả thi đua của Khối thi đua 4 và kết quả thi đua của Cụm Sản xuất và Xây lắp. Năm nay, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch đạt kết quả “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối Thi đua 4”“Công đoàn cơ sở vững mạnh của Cụm Sản xuất và xây lắp”; và Nhà máy nước Thủ Đức (cụm trưởng) tiếp tục là đơn vị xuất sắc đứng đầu cụm Sản xuất - xây lắp và Khối Thi đua 4.

     Tại Hội nghị, Xí nghiêp Truyền dẫn nước sạch cũng nhận nhiệm vụ là Khối trưởng Khối Thi đua 4 và Cụm trưởng Cụm Sản xuất - Xây lắp năm 2020.

 

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua 4 và Cụm Sản xuất - xây lắp

 

Đại diện Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch nhận nhiệm vụ Khối truưởng Khối Thi đua 4

và Cụm trưởng Cụm Sản xuất - Xây lắp trong năm 2020

 

                                                                                                                   Hoàng Vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Quay lại

Tin khác