Hotline: (028) 38397 161

Tin tức - Sự kiện


HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2022


 Ngày 09/5/2022, tại Hội trường Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022. Hội nghị có sự hiện diện: bà Vũ Phương Thảo – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra –  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức Nhân sự và 65 đại biểu đại diện cho người lao động cấp tổ.

Hội nghị đã thông qua các nội dung như sau:

+  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Xí nghiệp và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2021 và dự kiến thu chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2022;

+ Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2021;

+ Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty năm 2021.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp năm 2022.

                                                      Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

                                                  Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

                                                Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

 

Ông Trần Đỗ Bảo Quế - Giám đốc Xí nghiệp đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của người lao động liên quan đến chế độ, chính sách … đáp ứng được nguyện vọng của Người lao động.

               Ông Trần Đỗ Bảo Quế, Giám đốc Xí nghiệp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động

Hội nghị đã bầu 12 đại biểu tham dự hội nghị người lao động tại Tổng Công ty năm 2022, bầu 07 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và 05 thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại Tổng Công ty năm 2022.

Tại Hội nghị, bà Vũ Phương Thảo – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra –  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã trả lời kiến nghị của người lao động cuả Xí nghiệp đối với Tổng Công ty, ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong hoạt động SXKD năm 2021; tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách hành chính và tối ưu nguồn lực; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức công đoàn cần thông tin kịp thời đến lãnh đạo cấp trên những khó khăn, kiến nghị của người lao động tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định tại đơn vị.

        Bà Vũ Phương Thảo – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Xí nghiệp, ông Trần Đỗ Bảo Quế - Giám đốc cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn dành cho Xí nghiệp trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty; sẽ cùng với Công đoàn vận động cán bộ, công nhân lao động đoàn kết cùng nhau thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là tỷ lệ giảm nước thất thoát thất thu đạt dưới tỷ lệ Tổng Công ty giao.

Tại hội nghị, Ban, Đội, Trung tâm đã ký kết giao ước thi đua, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên, công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022

 

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

                                                                                                      Nguyệt Nguyễn

<< Quay lại

Tin khác